שימוש חורג לעסקים

שימוש חורג לעסק

רוב העסקים אשר נזקקים להגשת בקשה לרישוי עסק. במידה והעסק טעון רישוי עליו להגיש בקשה למחלקה לרישוי עסקים ברשות המוניציפלית שבתחומה העסק מבקש לפעול. ישנם היבטים שונים אשר נבחנים בדרך לרישוי העסק, וזה תלוי גם בסוג העסק. אך אחד הדברים הבסיסיים הוא הבדיקה האם הבקשה תואמת לדיני התכנון והבנייה. יש לוודא שמדובר במבנה חוקי ובעל היתר בניה ולבדוק שהשימוש המבוקש תואם לתכניות התב“ע (תכנית בנין עיר) התקפה לאזור.

הבקשה לשימוש חורג לעסקים בתל אביב, על פי תיקון 101, נועדה עבור אותם המקרים בהם השימוש המבוקש אינו תואם את תכניות הבנייה או תכניות בניין עיר. אם העסק המתוכנן אינו תואם לדיני התכנון והבנייה, ולא הוגשה בקשה לשימוש חורג לעסקים, הבקשה תיפסל. יש להגיש קודם כל את הבקשה לרישוי העסק ואז גם את הבקשה להיתר שימוש חורג שתדון בוועדה המשנית במחלקת רישוי עסקים בתל אביב.

כיצד מגישים בקשה לשימוש חורג לעסקים?

  1. הגשת הבקשה דורשת עריכת תכנית אדריכלית (גרמושקא) לשימוש חורג. היא צריכה לכלול את מסמכי הטאבו, חוות דעת הנדסית שתקבע האם המבנה יכול להתאים לשימוש המבוקש.
  2. תשלום האגרה לפתיחת התיק.
  3. יש לפרסם את הבקשה בעיתונות ובקרב השכנים אשר רשאים להביע את התנגדותם במידה והם חושבים שהם יכולים להיפגע כתוצאה מהשימוש החורג. במידה וישנם מתנגדים הם מוזמנים להביע את התנגדותם בפני ועדת התנגדות. הוועדה תקשיב לנימוקיהם ולתשובת העסק ותקבל את החלטתה. במידה ולא הוגשו התנגדויות הבקשה תועבר ישר לוועדת הרישוי.

האישור יינתן לתקופת זמן מוגבלת ובכפוף לתנאים שונים שאותם יש למלא. יש למלא אחר התנאים ולשלם את האגרה

שימו לב ! בקשה לשימוש חורג לעסקים אין פירושה שיש לעסק רישיון, זהו הליך מקובל ותנאי הכרחי לצורך קבלת רישיון העסק.

בקשה לשימוש חורג לעסקים יכולה לקבל אישור, אך לצורך כך יש להגיש תכנית מתאימה אשר תואמת לכל התקנות. הדבר דורש היכרות עמוקה עם החקיקה בנושא דינים הקשורים לחוקי תכנון ובנייה ורישוי עסקים. אלו עשויים להיות מקרים מיוחדים הדורשים שילוב ידיים של אנשי מקצוע בעלי התמחויות שונות (מהנדסים, יועצי תנועה, יועצי נגישות… ) וכדאי למצוא מקום אשר יכול להעניק לכם את כל השירותים במקום אחד.

במידה ואתם מעוניינים ברישוי עסק הדורש היתר לשימוש חורג, אנו מזמינים אתכם להיעזר בשירותינו המקצועיים אשר ישפרו את הסיכויים שלכם לקבל את ההיתר לשימוש חורג ולהתקדם בפתיחת העסק ללא הפרעה.

שימוש חורג לעסקים