רישוי עסקים לעסקי המזון

קבלת רישיון עסק מזון

כל עסקי המזון טעוני רישוי עסק ללא יוצא דופן, ועל כן, חלה עליהם החובה של חוק רישוי עסקים, חוק רישוי עסקים, במסגרת החוק, נדרש מהם להגיש בקשה לרישיון עסק, על הבקשה ועל התכנון לעמוד בדרישות גורמי האישור השונים, בין הגורמים העיקריים מדובר על משרד הבריאות, ועל כן לכל עסק ועסק בתחום המזון חלות תקנות בהתאם לאופי העסק, לדוגמא: במידה ואני פותח מרכול חלה עלי החובה בתקנה “תנאי תברואה נאותים למרכולים” המסמך מפרט את כל הדרישות חלקם מתקשרים לתכנון וחלקם לנושאים שונים כגון: איסוף פסולת, מתקני קירור, מכירת מזון בתפזורת בשירות עצמי וכו’..

 

בטרם אנו מתחילים בתכנון העסק יש להבין היטב את צרכי בעל העסק, והתכנון יתבצע בהתאם לאופי והדרישות שיספק המזמין כפוף לדרישות משרד הבריאות, בטרם מתחילים ביצוע משרדנו דואג לקבל אישור עקרוני ממשרד הבריאות באמצעות חוות דעת מקדמית, הבקשה תוגש לנפה האזורית בהתאם לרשות המוניציפלית בארץ, ההליך כרוך בתשלום אגרה, נכון לחודש מאי 2020– 326 ₪, זמנים: הנפקת חוות הדעת תינתן תוך 30 יום ובמקרים מיוחדים תוך 60 יום.

 

לאחר קבלת אישור המקדמי, התהליך אינו מסתיים ובעת הגשה לרשות המוניציפלית מגיעות גם הדרישות ליישום בעסק, דרישות כגון: מפריד שומנים, מז”ח, מרכך מים ומנדף.

 

משרנו יישמח ללוות אתכם בהליך הרישוי לעסקי המזון אל מול משרד הבריאות, בין היתר משרדנו מעניק לקהל לקוחותיו תכנון קפדני על ידי יועץ מזון ותבוראן, התכנון יעשה לשביעות רצונו של הלקוח ללא הגבלת סקיצות, פנו עוד היום למשרדנו על מנת לקבל הצעת מחיר הכוללת את הליך התכנון ורישוי העסק.