רישיון עסק בקרית אונו

רישוי עסקים קרית אונו

מאז 1992 קריית אונו נהנית ממעמד של עיר ויש בה כ 40 אלף תושבים. העיר גובלת במספר יישובים הכוללים את גבעת שמואל, רמת גן, סביון, גני תקווה ופתח תקווה. על פי תכנית המתאר שאושרה בינואר 2020, ישנו צפי כי העיר תגיע ל 80 אלף תושבים עד שנת 2040. קרית אונו נהנית גם מנגישות טובה לצירי התחבורה הראשיים – כביש 471 מאפשר גישה קלה לכביש 4 וכביש 5. כמו כן קו הרכבת הקלה של גוש דן צפוי להגיע לקריית אונו.

בעיר קריית אונו פועלים מוסדות חינוך הכוללים את הקריה האקדמית אונו ואת הקונסרבטוריון, אך מצד שני יש בה מיעוט של שטחי מסחר. במסגרת תכנית הפיתוח של העיר ישנו דגש על פיתוח שטחי המסחר ויש כאן פוטנציאל עסקי רב .

המחלקה לרישוי עסקים קריית אונו

כתובת: יצחק רבין 41, קרית אונו

לצורך קבלת רישוי עסק בקריית אונו יש לפנות אל המחלקה לרישוי עסקים בעייריה. ראשית כל יש לערוך בדיקה מקדמית, בדיקה אשר תבדוק האם בכלל העסק שאתם מבקשים להקים דורש רישוי (על פי החוק לרישוי עסקים) הבדיקה השנייה שצריך לעשות היא האם העסק שאתם מבקשים להקים, תואם לתכנון העירוני התקף לאותו האזור.

במידה והעסק שלכם חייב ברישוי, ההליך מתחיל בהגשת הבקשה לרישוי עסק. במרכז הבקשה נמצאת תכנית העסק, תכנית אשר יש להכין אותה באמצעות אנשי מקצוע מוסמכים ובהתאם למפרט הקבוע בחוק. החוק מגדיר במפורש מי מוסמך לערוך תכנית עסק (מהנדס, אדריכל, הנדסאי בניין או הנדסאי לאדריכלות) ומה היא צריך להכיל. כמו כן, במידה ומדובר בעסק המעניק שירות ציבורי, יש צורך באישור נגישות.

עיקרי הגשת הבקשה לרישיון עסק בקרית אונו:

  1. דף הגשה – הפרטים הכללים של העסק, הכוללים בין היתר את כתובת העסק, גוש, חלקה, פרטי בעלי העסק ובעל הנכס, החתימות הנדרשות, כולל חתימת עורך התכנית.
  2. תרשים סביבה – תרשים (1:1250) המציג בצורה מודגשת את החלקה וכיוון צפון, והרחובות או האתרים הסמוכים.
  3. תרשים מגרש – תרשים מצבי (1:1250) של השטח הבנוי והלא בנוי. יש להדגיש את העסק ואת הרחובות הגובלים בעסק.
  4. חישוב שטח אוורור – חישוב האוורור מתבצע על ידי חישוב שטח החלונות ביחס לרצפה, יש לציין במידה וישנו מיזוג אוויר ואוורור מאולץ (וונטות). היחס הנדרש הוא שמינית משטח הרצפה. במידה ויש פחות החוק דורש שימוש באמצעי אוורור. יש לסמן בתכנית את כל שטחי העסק ופתחי האוורור.
  5. תכנית עסק – תכנית המציעה חתכי אורך ורוחב של העסק (1:100) או 1:50 לעסקי המזון.

על מנת לקבל רישיון בצורה מהירה וללא תקלות, מומלץ לעשות זאת באמצעות המומחים לרישוי, אנשי המקצוע אשר מכירים את דרישות החוק והמפרטים הטכניים.