רישיון עסק בגדרה

רישוי עסקים גדרה

גדרה היא מועצה מקומית באזור השפלה הדרומית המונה כ 30 אלף תושבים. גדרה אינה נחשבת למרכז עסקים מרכזי בישראל, אך תושבי גדרה והיישובים הסמוכים, כמו גם העסקים אשר פועלים בה בוודאי נזקקים לשירותים שונים. יש בה פחות תנועה בהשוואה לאזור המרכז, אך מצד שני גם עלויות שכירות נמוכות יותר. לאזור אופי מיוחד הכולל שטחים ירוקים רבים ושטחים חקלאיים המשפיעים על אופי הפעילות הכלכלית של האזור. כמו כן פועלים באזור המועצה 3 מוסדות לחולים סיעודיים. גדרה יכולה לספק לתושבים איכות חיים ולכן ישנן מגמות של הגירה חיובית לאזור.

אגף רישוי עסקים גדרהמועצה אזורית גדרה

בימים א’-ה’   8:00-11:00

יום א’  16:00-19:00

 פקס – 08-8597914

על פי חוק רישוי עסקים תשכ“ח -1968, כל עסק המוגדר בחוק כטעון רישוי, זקוק לרישיון לצורך ניהולו ופתיחתו. המועצה המקומית, באמצעות המחלקה לרישוי עסקים, היא זו המוסמכת להעניק רישיון ולפקח על נושא רישוי העסקים בתחומי המועצה המקומית גדרה. עסק אשר נפתח ללא רישיון צפוי לסגירה מיידית, קנסות ותביעה משפטית.

עיקרי ההנחיות להגשת הבקשה: את הבקשה יש להגיש אל המחלקה לרישוי עסקים, בכפוף לתשלום האגרה והגשת כל המסמכים הדרושים. ישנם גורמים שונים המעורבים בתהליך הרישוי, פנימיים וחיצוניים, וזה משתנה בהתאם לצורך הנובע מאופי העסק. בין הגורמים הפנימים ניתן להזכיר את מחלקת ההנדסה, תברואה, פיקוח עירוני והמחלקה הווטרינרית. בין הגורמים החיצוניים ניתן להזכיר את משרד הבריאות, משרד החינוך, משרד התחבורה, המשרד לאיכות הסביבה, משרד העבודה, המשטרה ושירותי הבריאות.

במסגרת הגשת הבקשה יש להגיש תכנית עסק החתומה על ידי בעל מקצוע מוסמך. התכנית מתחלקת ל – 5:

דף ראשון – דף הכולל את כל פרטי העסק ובעליו. דף זה צריך לכלול את חתימת מגיש הבקשה ועורך התכנית. שימו לב שרק מהנדס, אדריכל, הנדסאי לאדריכלות מוסמך לערוך בקשה לרישיון עסק.

תרשים סביבה – יש להכין תרשים סביבה ולהדגיש בו את הגוש והחלקה בו נמצא העסק, כולל מספרי החלקות בסביבה ואת הדרכים הגובלות עם החלקה. את תרשים הסביבה יש להגיש בקנה מידה 1:2500 / 1:1250

מפה מצבית – המפה המצבת מציגה את השטח הבנוי והלא בנוי. יש לסמן בצורה מודגשת את היקף העסק; לציין את כל העסקים להם קיר משותף עם העסק; לסמן את תשתיות הביוב מהעסק ועד המערכת העירונית ולסמן מתקנים הקיימים בשטח כמו: תשתיות מים, כיבוי אש, מכלי גז, דלק וחומרים מסוכנים. במידה והעסק מתפרש על פני כמה קומות, יש להגיש תכנית נפרדת לכל קומה. את התרשים יש להגיש בקנה מידה 1:250.

תכנית העסק – תכנית המציגה את כל שטחי העסק, פתחיו, מתקני אוורור ומיזוג אוויר, מתקני אשפה, קולטי עשן וריח, ארובות, מערכת כיבוי אש, ביוב וטיהור שפכים, מפרידי שומן ומתקני סניטציה. את התכנית יש להגיש בקנה מידה 1:100.

  • מפעלי מזון, ברכות שחיה ועסקים מזהמים עשויים להיות כפופים לדרישות נוספות.
  • בטרם הגשת הבקשה לרישוי עסק, אל תשכחו לבדוק האם תכנית התב“ע מאפשרת את הקמת העסק באזור המבוקש.

כל יזם המבקש לפתוח עסק בגדרה ירצה לעבור את פרוצדורת הרישוי בצורה מהירה וחלקה ככל שניתן. הכנה מראש, תוך כדי היעזרות במומחים ואנשי מקצוע תמנע עיכובים מיוחדים ותזרז את התהליך.