רישיון עסק בבאר טובייה

רישוי עסקים באר טוביה

מועצה אזורית באר טוביה אשר נמצאת סמוך לקריית מלאכי ואשדוד, מאגדת 23 ישובים. בתחומי המועצה יש כ 24 אלף תושבים. הישובים הכלולים במועצה הם בעיקר מושבים, אך גם כפר הנוער החקלאי כנות וקיבוץ חצור אשדוד.

בתחומי המועצה ישנם 4 אזורי תעשייה:

אזור תעשייה באר טוביה – אזור תעשייה הכולל מפעלים התומכים בחקלאות האזור, תעשייה זעירה וגם הייטק. בין העסקים הפועלים במקום ניתן להזכיר את טנא נוגה-נסטלה, קורניש ותנובה.

אזור תעשייה פארק ראם – באזור זה ישנם מרכזים לוגיסטיים של יבואני הרכב, מפעלים לעיבוד תוצרת חקלאית, מפעל ת.א.ת, יהודה פלדות ועוד.

אזור תעשייה כנות – אזור תעשייה מגוון הכולל גני אירועים, תעשייה זעירה, מסחר ומשרדים.

אזור תעשייה עד הלום – אזור תעשייה אשר נועד לשרת את מושבי האזור. כיום פועלות בו תעשיות רבות הכוללות את חברת הפלסטיק אמרז, מעבדות שרון, זוגלובק ועוד.

במועצה אזורית באר טוביה בהחלט ישנו פוטנציאל לעסקים ותעשייה. האוכלוסייה המקומית היא אמנם קטנה, אך אזורי התעשייה הרבים, והפעילות הרבה בהם הם בהחלט מוקד משיכה לעסקים.

מחלקת רישוי עסקיםמא באר טוביה

כתובת: רחוב ניר 1, אזור תעשייה באר טוביה.

קבלת קהל בתיאום מראש.

עסקים טעוני רישוי נדרשים להסדיר את נושא הרישוי מול מחלקת רישוי עסקים במועצה. הכול בהתאם לחוק רישוי עסקים 1968, וצו רישוי עסקים המפרט מהם הם העסקים טעוני הרישוי. המטרה של מחלקת רישוי עסקים היא להגן על טובת הציבור ולשמור על המטרות אשר הוגדרו בחוק:

  1. איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים
  2. מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות
  3. בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו
  4. מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים
  5. מניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות
  6. בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים
  7. קיום הדינים הנוגעים לתכנון ובנייה ולשירותי הכבאות

הבקשה לרישוי עסק מוגשת למחלקת רישוי עסקים המרכזת את כל התהליך, אך במהלכו נדרשים אישורים של גופים נוספים. אין צורך לפנות בנפרד לאותם הגופים – הכל מתנהל על ידי מחלקת רישוי עסקים. בין הגופים אשר נדרשים לבחון את הבקשה ניתן למצוא את משרד הבריאות, משרד הכלכלה, המשרד להגנת הסביבה, משטרת ישראל, הרשות הארצית לכבאות והצלה, משרד החקלאות ואף גורמים נוספים במידת הצורך.

על מנת לעבור את התהליך בהצלחה מוטב להיעזר באנשי מקצועי המתמחים בהליכי רישוי. כך תוכלו לצפות מראש את בעיות הרישוי ולהיערך בהתאם על מנת לעמוד בכל הדרישות ולקבל את הרישיון בצורה חלקה.