רישיון עסק באשקלון

רישוי עסקים אשקלון

אשקלון הממוקמת בדרום מישור החוף, היא אחת מהערים הגדולות במחוז הדרום. עם אוכלוסייה של כ 150 אלף איש. אשקלון היא עיר תיירותית ויש בה אפילו מרינה מפותחת, בתי מלון, מסעדות ועסקים רבים הפונים לפלח השוק התיירותי. בנוסף ישנם 3 אזורי תעשייה בעיר ולאחר ביצוע תכנית ההתנתקות מרצועת עזה, רבים ממפעלי התעשייה בארז עברו לאשקלון. בעיר ישנם גם כמה מרכזי תשתיות חשובים הכוללים את תחנת הכוח רוטנברג, מתקן ההתפלה וקו צינור הנפט אילת – אשקלון. ניתן לתאר את הפעילות הכלכלית בעיר כפעילות מגוונת ויש בה מקום לעסקים מכל הסוגים.

מחלקת רישוי עסקים עיריית אשקלון

כתובת: בניין העירייה  רח’ הגבורה 9 – מרכז נפתי  

ימי קבלת קהל:  

א’, ב’, ה’ – 9:00-13:00

ג’ – 16:00-18:00

עסקים רבים נדרשים לרישיון עסק, זאת בהתאם לחוק רישוי עסקים 1968. מטרת החוק היא לשמור על איכות הסביבה ולמנוע מטרדים; הבטחת שלום הציבור; בטיחות הנמצאים בעסק ובסביבתו; מניעת זיהום ומחלות; שמירה על תברואה ובריאות הציבור; קיום כל הדינים הקשורים לבנייה, תכנון עירוני ושירותי כבאות.

עסקים רבים פטורים מהצורך ברישיון עסק. כמו למשל בעלי מקצועות חופשיים כמו עורכי דין, אך לא רק הם. במקרה של ספק, יש לפנות אל המחלקה לרישוי עסקים בעיריית אשקלון. הפעלת עסק ללא רישיון היא עבירה על החוק.

עיקרי הליך רישוי עסקים באשקלון:

לצורך הגשת הבקשה יש להגיע אל המשרדים עם תעודת זהות, מסמכי התאגיד (אם מדובר בחברה בע“מ)  ותכנית העסק ב 5 עותקים. להזכירכם, תכנית העסק צריכה להיערך על ידי בעל מקצוע מוסמך. חשוב להקפיד על כל הפרטים הנדרשים בחוק על מנת להתחיל את התהליך ברגל ימין ולהימנע מעיכובים מיותרים. סוגי עסקים מסוימים עשויים להידרש ליותר מ 5 עותקים ולדרישות נוספות. באופן כללי תכנית העסק צריכה לכלול תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית העסק. בעת הגשת הבקשה לרישוי עסקים באשקלון, יש לשלם את האגרה (325 ש”ח נכון לספטמבר 2020).

מה קורה לאחר הגשת הבקשה? לאחר הגשת הבקשה יש לחכות למועד התכנסות הוועדה. במידה והוועדה אישרה זהו עדיין אינו רישוי, אלא העברת הבקשה לגורמי הרישוי הרלוונטיים. כל אחד מהגורמים יבדוק את הבקשה ועשוי להציב רשימת דרישות שעליכם ליישם. הדרישות אינן מקריות, הן תוצאה של החקיקה בנושא. כלומר אנשי מקצוע המתמחים ברישוי עסקים יכולים לצפות ולהעריך מראש מהן הדרישות, דבר אשר יקל על יישומן.

המחלקה לרישוי עסקים בעיריית אשקלון עשויה להנפיק לכם כמה סוגי רישיונות:

רישיון לצמיתות – רישיון הניתן לצמיתות, כלומר ללא הגבלת זמן, וכל עוד לא יצאה הודעה אחרת על ביטולו הוא נשאר בתוקף.

רישיון תקופתי – רישיון התחום לתקופת זמן (רישיון שנתי/תלת שנתי/חומשי), ובתום התקופה יש לפתוח בהליך חידוש רישיון עסק.

רישיון זמני – זהו סוג של מצב ביניים בו הרשות המקומית מגבילה בזמן את תקופת הרישיון, בתנאי שלא תפחת משנה אחת.

היתר זמני – היתר זמני מוגבל לתקופת זמן שאינה עולה על שנה אחת. היתר זה יכול להינתן כאשר עליכם למלא אחר דרישות של אחד מגורמי הרישוי.